Грандиозната траектория на Меркурий

video
Грандиозната таектория на Меркурий

Заснето от NASA на 13 ноември 2019 г.

Тази траектория на Меркурий беше възможна за наблюдение, точно когато планетата се намираше в права линия между Слънцето и Земята.

 128 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини
На обиколка с луноход

На обиколка с луноход

Е-същност / 18.05.2020 / Видео новини