Крайбрежията на Тайланд по време на пандемия

video
Крайбрежията на Тайланд по време на пандемия

Mорските костенурки и рифовите акули са само някои от застрашените видове, които бяха забелязани през последните седмици по крайбрежията на Тайланд, празни от туристи, поради пандемията от Covid-19.

 17 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини