Рядко срещано морско животно навлезе по плажовете

video
Рядко срещано морско животно навлезе по плажовете

Рядко срещано морско животно навлезе по плажовете.

То е с дължина 30 см., има само 20 мускула и 98% от организма му е вода.

Това странно морско създание съвсем наскоро навлезе
по плажовете но северозападните региони на Средиземно море.

Thetys vagina (или двойната Salp) е с по-многобройна популация на планетата от човека. И не е медуза. Не пари и няма пипала.

Видът е открит през 1802 г. от германския естественик Вилхелм Телесиус. Животното е хермафродит с смалък мозък и прозачно тяло. Salp е едно от морските животни, абсорбиращи най-голямо количество въглероден двуокис от водата.

Като възрастни индивиди, животнитр се събират и съединяват, оформяйки светеща верига, като средство за предпазване от хищници. Това съединение между животните е познато като Колана на Венера и може да достигне до километър дължина.

Thetys vagina са разпостранени почти във всички региони на планетата, но най-масово обитават тропическите и субтропическите води.

0 0