Динозавърът Spinosaurus

video
Динозавърът Spinosaurus

Spinosaurus е може би най-странният динозавър, който е съществувал.

С височина при холката над два метра, с дълга и тясна муцуна като на крокодил, къси задни крайници и предни, които, когато са разперени, са внушителни. С тези си характеристики Spinosaurus не прилича на никой друг динозавър.

Много е трудно да се визуализира едно тяло с дължина 15 метра. Трябва да се доближите до него, за да добиете реална представа за предните му крайници.

И тогава си мислиш: „Мале, това чудо може да ме хване и пречупи като клечка“. Даваш си сметка колко величествено и красиво е било това животно.

Пресъздаването му беше едно невероятно изживяване за нас.

Местата, които е обитавал Spinosaurus, са били странна екосистема, в която са съжителствали и други динозаври, с големината на Т.Rex, шест или седем вида крокодили, гигантски летящи влечуги и риби с големината на автомобил. Това място е било доста опасно. Една река, обитавана от гиганти – това е представлявало.

Интересното е как са могли да съжителстват толкова различни по вид животни. Изводът е, че повечето от тях са се хранели с риба, което предполага, че Spinosaurus също е бил рибояден.

Когато част по част сглобявахме структурата му, осъзнахме, че пред нас оживява един динозавър, който е прекарвал повечето си време във водата. И екосистемата му е била една мистериозна река, пълна с гиганти. Това е първият динозавър, за който имаме доказателства, че е живял в сладководни басейни. Което е забележително откритие, защото досега смятахме, че динозаврите са били сухоземни животни, избягващи водата.

Мислехме, че във водните екосистеми единствените господари са били крокодилите. Но не е било така.

0 0