На обиколка с луноход

video
На обиколка с луноход

Този луноход струва 40 милиона долара и дистига до 18 км/ч.

 205 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини
На обиколка с луноход

На обиколка с луноход

Е-същност / 18.05.2020 / Видео новини