Драматични наводнения в Сомалия

video
Драматични наводнения в Сомалия

Местните власти се опасяват, че наводненията могат да провокират множество инфекциозни заболявания.

 15 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини