Компютърна симулация на Вселената

video
Компютърна симулация на Вселената

Ако наблюдаваме какво се случва, ще видим, че нашата Вселена, под въздействието на тъмната енергия, постепенно се разширява. Въпреки това, в някои зони на Вселената, гравитацията задържа по-плътна материя, в резултат на което започват да се образуват галактики, а в тях – звезди, планети и черни дупки. С течение на времето тези галактики все повече се групират и дори се сливат една с друга, създавайки разнообразни форми, много подобни на формите и размерите на галактиките, които реално наблюдаваме с телескопите. С напредване на времето Вселена увеличава обема си 1000 пъти, в сравнение с първоначалните си размери, а галактиките се разполагат като мрежа, с нишковидни връзки между тях и са отново много подобни на реалните галактики.

 285 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини
На обиколка с луноход

На обиколка с луноход

Е-същност / 18.05.2020 / Видео новини