Странното насекомо Обущарче

video
Странното насекомо Обущарче

Насекомото Обущарче традиционно обитава сладководните басейни – блата, реки, езера…

Изглежда, че природните закони не важат за Обущарчето, защото то може да стои над водата, без да потъва и дори да ходи по повърхността.

Храни се с други насекоми и следователно се счита за полезно животно, поддържащо водоемите чисти. Обущарчето е известно и с името енкларагуас, защото се е смятало, че водата е годна за пиене, ако присъства този любопитен обитател.

1 0