Има ли живот на Венера?

video
Има ли живот на Венера?

Европейски и американски учени откриват признаци на живот на Венера.

Откритието предполага, че на Венера може да се развиват фотохимични или геохимични процеси. Въпреки че това не означава непременно доказателства за микробен живот, е крачка напред в познанията ни за планетата.

Съществува или дали е съществувал живот на Венера?

На този въпрос търсят отговор европейски и американски учени. Вече два пъти са изследвали газа в облаците на Венера, в който е възможно да протичат фотохимични или геотермични процеси. Това обаче все още трябва да бъде доказано.

Учените твърдят, че на Венера може да съществуват две форми на живот.

Първият, са непознати за нас химични съединения. И вторият: микробно-термични елементи. Индикации за това са открити в облачния газ на Венера.

Венера е най-горещата планета в Слъчевата система и е образувана предимно от свръхгорещи сгъстени газове.

„На Венера не можем да говорим за разумен живот, но е много вероятно в тези условия да се развие елементарна форма на живот на биологично, термично или химично ниво“ – се казва в проучването.

NASA не спира да търси варианти за проучване и новите доказателства за вероятни форми на живот на Венера ни доближават до истинската същност на планетата.

 981 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини
На обиколка с луноход

На обиколка с луноход

Е-същност / 18.05.2020 / Видео новини