Мисията на James Webb Space Telescope

video
Мисията на James Webb Space Telescope

Видепродукция: NASA

Музика: Алтернативна версия на „Future Generation“ от Dury; Инструментал „ Moment of Anticipation“ от Connolly; Инструментал „Dark Matter“ Instrumental от Beits

 998 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини
На обиколка с луноход

На обиколка с луноход

Е-същност / 18.05.2020 / Видео новини