Мисията на James Webb Space Telescope

video
Мисията на James Webb Space Telescope

Видепродукция: NASA

Музика: Алтернативна версия на „Future Generation“ от Dury; Инструментал „ Moment of Anticipation“ от Connolly; Инструментал „Dark Matter“ Instrumental от Beits

0 0