Изображения от Марс

video
Изображения от Марс

Изображенията са заснети с инструмента CaSSIS, инсталиран на борда на космическия апарат Trace Gas Orbiter на ESA.

 441 

Популярно видео

Транслации НA ЖИВО

Е-същност / 21.12.2020 / Видео новини

Изображения от Марс

Е-същност / 18.12.2020 / Видео новини